Zaštita okoliša

  • Izrada planova aktivnosti i studija od utjecaja na okoliš u postupku izdavanja okolišnih dozvola
  • Izrada planova upravljanja svih vrsta otpada
  • Praćenje zahtjeva izdatih okolišnih dozvola te rješenje monitoringa emisije u okolišu koji se odnose na tlo, vodu i zrak
  • Ispitivanje emisija u okolišu iz stacionarnih izvora zagađenja
  • Izrada potrebnih izvješća o zagađivanjima i zagađivačima
  • Stručni nadzor za sprovođenje mjera u području zaštite okoliša