Zaštita od požara

Zaštita od požara također je dio zaštite na radu. Ozljede od požara mogu zadesiti radnike i osobe u okolini, a mogu nastati za vrijeme požara i nakon njegova gašenja. U požaru mogu nastati ozljede od opeklina, gušenja i trovanja plinovima koji nastaju gorenjem, dimom i parama od mehaničkih udaraca zbog rušenja objekata i od eksplozija. Niz opasnosti se pojavljuje na zgarištu nakon gašenja požara, jer izgorjeli objekti nisu više stabilni, te se mogu urušiti. Osim toga na zgarištu se može razviti ugljikov-monoksid kao produkt nepotpunog izgaranja.

Osim opasnosti za život i zdravlje osoba koje su na bilo koji način izložene požaru, nastaju najčešće i velike materijalne štete. Za zaštitu na radu to je značajno, jer ako izgore sredstava za rad i proizvodnju, nastaju veliki društveni i ekonomski problemi.

Da bismo znali poduzeti potrebne preventivne mjere i snaći se u slučaju izbijanja požara, moramo ovladati osnovnim znanjima iz ovog područja. Mnogo se učinkovitije pristupa gašenju požara ako se zna kako on nastaje, koje materijale požar zahvaća, koji su mu osnovni elementi i koja su glavna načela gašenja. To je osnova, a za uspješno gašenje moramo znati kako se rukuje aparatima za početno gašenje, kako se alarmiraju drugi ljudi ili radnici i kako se požar dojavljuje vatrogasnoj jedinici.

STRUČNI POSLOVI KOJE NUDIMO IZ PODRUČJA ZAŠTITE OD POŽARA:
 • izrada procjene ugroženosti od požara
 • izrada plana zaštite od požara
 • izrada elaborata zaštite od požara
 • izrada elaborata zaštite od požara na gradilištu
 • izrada općih akata zaštite od požara
 • izdavanje stručne ocjene na projektnu dokumentaciju
 • izdavanje stručnog mišljenja sa aspekta primjenjenosti mjera zaštite od požara za građevine
ISPITIVANJE ISPRAVNOSTI I FUNKCIONALNOSTI UGRAĐENIH SUSTAVA AKTIVNE ZAŠTITE OD POŽARA:
 • automatsko otkrivanje i dojavu požara
 • gašenje požara prahom
 • gašenje požara vodom
 • gašenje požara pjenom
 • gašenje požara ugljičnim dioksidom ili drugim gasnim sredstvima
 • automatsko otkrivanje i dojavu prisutnosti zapaljivih gasova i para
 • uređaje i instalacije za sprečavanje požara
 • hidrantske instalacije
ODRŽAVANJE VATROGASNIH APARATA (periodično i kontrolno ispitivanje).
PRODAJA VATROGASNIH APARATA I OSTALE VATROGASNE OPREME.