Obrazovanje i osposobljavanje odraslih

  • za povjerenike radnika zaštite na radu
  • za ovlaštenike poslodavca zaštite na radu
  • osposobljavanje djelatnika za rad na siguran način
  • osposobljavanje osoba za preventivne mjere zaštite od požara, gašenje požara i spašavanje ljudi i imovine ugroženih požarom prema važećim propisima u FBiH i Republici Srpskoj
  • osposobljavanje osoba za čuvanje i rukovanje zapaljivih tekućina i plinova te eksplozivnih materijala u prometu
  • osposobljavanje vozača za prijevoz opasnih tvari / ADR
  • osposobljavanje osoba za rukovoditelje svih radnih i transportnih stožera i uređaja
  • organizacija i održavanje stručnih seminara u području zaštite na radu, zaštite od požara, eksplozija, te zaštite životnog okoliša